• 3
 • 2
 • 1

Sestanek

 

V  A  B  I  L  O

 

 Spoštovani člani društva, dobimo se v TOREK 17. septembra 2013 ob 19.00 uri v gostilni Duh Beltinci.

   

Do našega srečanja in druženja lep pozdrav!

                                                                                     

Izidor Lebar, predsednik                     

Okrožnica predsednika Zveze...

 

Zadeva: Vabilo na inventuro in prenos inventarja

Cenjeni kolegi, kot je bilo sklenjeno na 37. skupščini Zveze se dobimo člani društev in predsedstvo dne 08.06.2013 ob 8,30 uri na železniški postaji v Trbovljah. Prijetno srečanje bo namenjeno inventuri zveznega inventarja in prenosu v drugo začasno skladišče.
Ker bo srečanje delovno se temu primerno tudi oblecite. Inventar se bo sortiral na tistega, ki bo še naprej služil Zvezi, na tistega, ki se ga porazdeli med vas prisotne in tistega, ki se ga da na deponijo odpadkov.
Gospodar Zveze g. Vasle bo naredil popis še naprej uporabnega in pa popis oddanega med društva ter oddanega na odpad.
V tem dopisu vas po društvih tudi prosim, da preverite ali imate kake kandidate za sodniške pripravnike in ali imate kake spremembe pri naslovih društva ali članov društva.
Vljudno vas prosim, da svojo udeležbo in število vaših udeležencev na akcijo potrdite na moj elektronski naslov najpozneje do 04.06.2013, na ta naslov pa javite tudi eventualne kandidate za pripravnike ali spremembe naslovov.

Predsednik ZDGPS

Karel Gjergek

Zapisnik seje predsedstva in nadzornega odbora...

 

Na podlagi vabila in Pravil Zveze se je predsedstvo Zveze in nadzorni odbor sestalo na seji dne 18.5.2013 ob 8:45 uri v Gostilni Kogoj v Biljah 149/A, 5292 Renče.

Na seji so bili prisotni vsi člani predsedstva in člani nadzornega odbora.

Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:

1. Priprava pred Skupščino Zveze
2. Razno

 

Zapisnik seje predsedstva in nadzornega odbora...


Zapisnik seje predsedstva in nadzornega odbora... (2)

 

Na podlagi vabila in Pravil Zveze se je predsedstvo Zveze in nadzorni odbor sestalo na seji dne 18.5.2013 ob 8:45 uri v Gostilni Kogoj v Biljah 149/A, 5292 Renče.

Na seji so bili prisotni vsi člani predsedstva in člani nadzornega odbora.

Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:

1. Priprava pred Skupščino Zveze
2. Razno

 

Zapisnik seje predsedstva in nadzornega odbora...


Okrožnica sekretarja 2/2013...

 

Prvo naročilo obročkov za leto 2014 bo potekalo do 30.6.2013. Za društva, ki želijo za naročilo prejeti račun Zveze pa je to 20.6.2013, nato vam bomo izdali predračun z plačilnim rokom 5 dni. Po opravljenem plačilu boste prejeli še račun za opravljeno naročilo.


 

Okrožnica sekretarja 2/2013

Naročilnica

Dimenzije obročkov

 

Zapisnik 37. Skupščine Zveze društev gojiteljev ptic Slovenije...

 

Na podlagi vabila in Pravil Zveze je bila Skupščina Zveze izvedena 18.5.2013 s pričetkom ob 9:30 uri v Gostilni Kogoj v Biljah 149/A, 5292 Renče. Za Skupščino je bil predlagan sledeči dnevni red:

 1. Otvoritev Skupščine in potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev organov skupščine :
  • delovno predsedstvo,
  • zapisnikar,
  • 2 overovatelja zapisnika
 3. Ugotovitev prisotnosti delegacij in sklepčnosti
 4. Poročila :
  • predsednika (zaradi nastale situacije bo kratko poročilo podal g. Gjergek)
  • sekretarja
  • blagajnika
  • poročilo predsednika ZS
  • predsednika nadzornega odbora
  • predsednika disciplinske komisije
 5. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 6. Potrditev sklepov za spremembe v predsedstvu in disciplinski komisiji
 7. Sprejem disciplinskega pravilnika Zveze
 8. Podelitev priznanj zaslužnim društvom in posameznikom
 9. Obravnava in sprejem delovno finančnega plana za obdobje 2013 – 2014
 10. Informacija o organizatorju 22. Državnega prvenstva ptic
 11. Vprašanja in pobude delegatov

 

Zapisnik 37. Skupščine

Zapisnik 37. Skupščine Zveze društev gojiteljev ptic Slovenije... (2)

 

Na podlagi vabila in Pravil Zveze je bila Skupščina Zveze izvedena 18.5.2013 s pričetkom ob 9:30 uri v Gostilni Kogoj v Biljah 149/A, 5292 Renče. Za Skupščino je bil predlagan sledeči dnevni red:

 1. Otvoritev Skupščine in potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev organov skupščine :
  • delovno predsedstvo,
  • zapisnikar,
  • 2 overovatelja zapisnika
 3. Ugotovitev prisotnosti delegacij in sklepčnosti
 4. Poročila :
  • predsednika (zaradi nastale situacije bo kratko poročilo podal g. Gjergek)
  • sekretarja
  • blagajnika
  • poročilo predsednika ZS
  • predsednika nadzornega odbora
  • predsednika disciplinske komisije
 5. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 6. Potrditev sklepov za spremembe v predsedstvu in disciplinski komisiji
 7. Sprejem disciplinskega pravilnika Zveze
 8. Podelitev priznanj zaslužnim društvom in posameznikom
 9. Obravnava in sprejem delovno finančnega plana za obdobje 2013 – 2014
 10. Informacija o organizatorju 22. Državnega prvenstva ptic
 11. Vprašanja in pobude delegatov

 

Zapisnik 37. Skupščine

Zveza DGP Slovenije

Skupščina ZDGP Slovenije je dne, 18. maja 2013, potrdila spremembe v organih Zveze.

 • dosedanji podpredsednik Zveze g. Gjergek Karel (DVVP M. Sobota) je potrjen za predsednika Zveze za obdobje dveh let do rednih volitev (16 ZA, 1 PROTI),
 • g. Jože Vasle (DVVP Celje) je potrjen za člana predsedstva Zveze za obdobje dveh let do rednih volitev (soglasno),
 • g. Alojz Pori (DVVP Koroška) je potrjen za člana disciplinske komisije za obdobje dveh let do rednih volitev (soglasno)

Člane društva hkrati obveščam, da bo takoj v začetku meseca junija reden mesečni sestanek. O terminu boste pravočasno obveščeni.


Izidor Lebar,

predsednik društva

 

Zveza DGP Slovenije (2)

Skupščina ZDGP Slovenije je dne, 18. maja 2013, potrdila spremembe v organih Zveze.

 • dosedanji podpredsednik Zveze g. Gjergek Karel (DVVP M. Sobota) je potrjen za predsednika Zveze za obdobje dveh let do rednih volitev (16 ZA, 1 PROTI),
 • g. Jože Vasle (DVVP Celje) je potrjen za člana predsedstva Zveze za obdobje dveh let do rednih volitev (soglasno),
 • g. Alojz Pori (DVVP Koroška) je potrjen za člana disciplinske komisije za obdobje dveh let do rednih volitev (soglasno)

Člane društva hkrati obveščam, da bo takoj v začetku meseca junija reden mesečni sestanek. O terminu boste pravočasno obveščeni.


Izidor Lebar,

predsednik društva

 

37. skupščina Zveze

V soboto 18. 5. 2013, bo v Biljah pri Novi Gorici potekala 37. skupščina Zveze gojiteljev ptic Slovenije.

Predlagani dnevni red:

1.   Otvoritev Skupščine in potrditev dnevnega reda

2.   Izvolitev organov skupščine

3.   Ugotovitev prisotnosti delegacij in sklepčnosti

4.   Poročila...

5.   Razprava po poročilih in sprejem poročil

6.   Potrditev sklepov za spremembe v predsedstvu in disciplinski komisiji

7.   Sprejem disciplinskega pravilnika Zveze

8.   Podelitev priznanj zaslužnim društvom in posameznikom

9.   Obravnava in sprejem delovno finančnega plana za obdobje 2013-2014

10. Informacija o organizatorju 22. državnega prvenstva ptic

11. Vprašanja in pobude delegatov

 

L.I.

37. skupščina Zveze (2)

V soboto 18. 5. 2013, bo v Biljah pri Novi Gorici potekala 37. skupščina Zveze gojiteljev ptic Slovenije.

Predlagani dnevni red:

1.   Otvoritev Skupščine in potrditev dnevnega reda

2.   Izvolitev organov skupščine

3.   Ugotovitev prisotnosti delegacij in sklepčnosti

4.   Poročila...

5.   Razprava po poročilih in sprejem poročil

6.   Potrditev sklepov za spremembe v predsedstvu in disciplinski komisiji

7.   Sprejem disciplinskega pravilnika Zveze

8.   Podelitev priznanj zaslužnim društvom in posameznikom

9.   Obravnava in sprejem delovno finančnega plana za obdobje 2013-2014

10. Informacija o organizatorju 22. državnega prvenstva ptic

11. Vprašanja in pobude delegatov

 

L.I.

Uspešna delovna akcija

V soboto, 20. aprila, je del članov društva uspešno opravilo delovno akcijo urejanja društvenega prostora. Nekateri člani pa so bili aktivirani drugje.

delovna akcija

Na sliki manjka Zadravec S.

Uspešna delovna akcija (2)

V soboto, 20. aprila, je del članov društva uspešno opravilo delovno akcijo urejanja društvenega prostora. Nekateri člani pa so bili aktivirani drugje.

delovna akcija

Na sliki manjka Zadravec S.

Podkategorije

Razstave

Razstava Slavček Beltinci, 6 in 7 november 2010.

Kdo je na strani

Danes 7

Včeraj 8

Ta teden 71

Ta mesec 260

Skupaj 17399

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Prijava